Privacyverklaring

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie, Zelkovalaan 56, 2382 EL Zoeterwoude

Contactpersoon: Linda van Kooperen, telefoonnummer 06-51962462, e-mailadres kleinespruitfotografie@yahoo.com

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld door Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Persoonsgegevens die Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie verwerkt

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten of producten en/of omdat je deze gegevens zelf of iemand anders jouw gegevens (bijvoorbeeld bij de aankoop van een cadeaubon) aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Alle andere persoonlijke informatie die wordt verstrekt, bijvoorbeeld geboortedatum, bevallingsdatum, namen kinderen, verloop van de zwangerschap of bevalling, etc.

Doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– om goederen en diensten bij je af te leveren;
– om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
– om jouw betaling te kunnen afhandelen;
Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Als je ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Termijn bewaren van jouw persoonsgegevens

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de bewaartermijn van 10 jaar voor je persoonsgegevens.

Delen van jouw persoonsgegevens met derden

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht en systemen die gebruikt worden om jouw gegevens in op te slaan:
– PostNL | Persoonsgegevens voor verzending producten
– Outlook | e-mail
– Yahoo │ e-mail
– Social Media | Promotionele doeleinden
– Leveranciers | Foto’s t.b.v. het laten maken van fotoproducten
– Microsoft Office │ administratie

De voor jouw gemaakte foto’s kunnen getoond worden op social media, website, portfolio of voor promotiedoeleinden. Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie vraagt altijd vooraf toestemming hiervoor.

Jouw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van jouw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar kleinespruitfotografie@yahoo.com. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kloppen jouw gegevens niet? Of zijn jouw gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie.

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat.

Beveiliging van jouw persoonsgegevens

Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Jouw gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. De persoonsgegevens die door Kleine Spruit Fotografie / Linda van Kooperen Fotografie / Nieuwe Start Fotografie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Het aantal apparaten dat toegang heeft tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via kleinespruitfotografie@yahoo.com.

26 februari 2019

 

│ Zwangerschapsfotografie │ Newbornfotografie │ Babyfotografie │ Kinderfotografie │ Lifestylefotografie │
│Gezinsfotografie │ Familiefotografie │ Portretfotografie │ Bedrijfsfotografie │
│ Leiden │ Zoeterwoude │ Leiderdorp │ Alphen aan den Rijn │ Oegstgeest │ Katwijk │

Advertentie
%d bloggers liken dit: